ภาพกิจกรรม
ค่ายสร้างสรรค์ประชาธิปไตย สภานักเรียน
ค่ายสร้างสรรค์ประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2563 และพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนผ่านการอบรมค่ายสร้างสรรค์ประชาธิปไตยสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,14:25   อ่าน 1970 ครั้ง