ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” (ลำรางประมวญดี) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 8.00 น. ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,18:03   อ่าน 1085 ครั้ง